Rotterdam - Aanvallen van de Noormannen

Aanvallen van de Noormannen

838

hfds-1-1.jpg

De Noormannen houden huis bij kasteel Bulgersteyn, litho in: W.N. Peypers, Rotterdam in opkomst, ontwikkeling en bloei. Historische Tafereelen (Rotterdam 1863)


Conflicten tussen de opvolgers van Karel de Grote verzwakken in de loop van de negende eeuw het eens zo machtige Karolingische rijk. Noormannen, vooral Denen, zien hun kans schoon en beginnen de kuststreek van de Nederlanden te plunderen. Nadat in het jaar 836 koopmansnederzettingen te Antwerpen, Dorestad en ook Witla aan de Maasmond zijn verwoest, zouden de Noormannen kort daarna, in 838, het Rotterdamse kasteel Bulgersteyn in de as hebben gelegd. Althans volgens de negentiende-eeuwse geschiedschrijver Peypers, die zich baseert op fantasieverhalen en legenden. In werkelijkheid bestaat Bulgersteyn dan nog niet. Archeologische gegevens suggereren dat men rond 800 waarschijnlijk pas kort woont in een bescheiden nederzetting bij de monding van de Rotte in de Maas. Ruim vijfhonderd jaar later is er sprake van een middeleeuwse stad Rotterdam, waar kasteel Bulgersteyn verrijst in de omgeving van het huidige Historisch Museum het Schielandshuis.

Selecteer een tijdlijn