Rotterdam - De Rotte wordt afgedamd: begin v...

De Rotte wordt afgedamd: begin van Rotterdam

1270

sluisje.jpg

De restanten van de middeleeuwse houten uitwateringssluis in de dam in de Rotte, opgegraven door het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam in 1991


Een kleine nederzetting aan de benedenloop van de Rotte komt in elfde-eeuwse oorkonden voor als Rotta. Vanuit deze voorloper van Rotterdam ontstaan door ontginning nieuwe nederzettingen. Het oude Rotta gaat omstreeks 1150 verloren door ernstige stormvloeden en overstromingen die de hele regio treffen. Als reactie op deze rampen leggen bestuurders en bewoners voor 1200 dijken aan langs de grote rivieren Maas en Hollandse IJssel ter bescherming van het gebied. Gevaarlijke openingen in het dijkfront, zoals de Rotte waardoor het platteland afwatert in de Maas, worden in de dertiende eeuw afgedamd en voorzien van een uitwateringssluizen. Tijdens werkzaamheden aan de Willemsspoortunnel in 1991 komt onder de huidige Hoogstraat deze middeleeuwse Rotte-dam tevoorschijn met daarin een oude houten uitwateringssluis. De dam moet omstreeks het jaar 1270 zijn aangelegd en daar ontstaat al snel een nieuwe nederzetting: Rotterdam, voor het eerst vermeld tussen 1281 en 1284.

Selecteer een tijdlijn